ไอร่าเมืองของ app ท่องเที่ยวเกิด!

เวลานี้ไอร่าซิตี้แอปการท่องเที่ยวเกิด!

ข้อมูลบางอย่างที่ให้บริการแอพพลิเค Ubiquitous Computing Technology Co. , Ltd จะดำเนินการโดย “kokosil” เพิ่มยัง Aira เมือง

ข้อมูลและเหตุการณ์ข้อมูลท่องเที่ยว, ร้านอาหารเช่นเมืองแน่นอนเดินทัวร์คุณสามารถได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการสำรวจไอร่าซิตี้

นอกจากนี้คุณสามารถเที่ยวชมสถานที่ในขณะที่ฟังคำแนะนำของเสียงเพราะในหลักสูตรการท่องเที่ยวเมืองเดินมีฟังก์ชั่นของคู่มือเสียงหลายภาษา

นอกจากนี้ภาษาในการตรวจสอบเพราะมันสอดคล้องกับหกภาษา (ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (แบบดั้งเดิม,), เกาหลีและภาษาไทย) นอกจากนี้ยังมีสำหรับบรรดาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เพราะผมยังสามารถเว็บเพจที่ได้โพสต์ข้อมูลการท่องเที่ยวเหมือนกันพร้อมกับโปรแกรมโปรดได้ดู

https://home.aira.kokosil.net/ja/

 

<โบรชัวร์>