“Gamo โรงเรียนมัธยมเจ็ดดาวต้อนรับอาสาสมัครรอบชิงชนะเลิศ”

“Gamo โรงเรียนมัธยมเจ็ดดาวต้อนรับอาสาสมัครรอบชิงชนะเลิศ”
เนื่องจากลักษณะของการแลกเปลี่ยนที่อบอุ่นได้รับรายงานว่าเราจะร่วมกัน!