คอร์สลมทะเลชิรากาเนะ

ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง มีระยะทาง 6.4 กิโลเมตร เป็นคอร์สที่เริ่มต้นจากสวนสาธารณะนางิซะซึ่งมีลมทะเลเย็นสบายไปทางตัวเมืองชิเงโตมิ
พอออกมาจากหาดทรายและผ่านถนนสายหลักในอดีตที่รายล้อมไปด้วยกลิ่มหอมจากต้นไม้และพื้นดิน ก็มาถึงที่ย่านที่พักอาศัยอันเงียบสงบ ที่ตรงนี้ซึ่งเป็นชุมชนนักรบที่เรียกว่า ฟุโมโตะ ซึ่งแคว้นซัตสึมะได้สร้างขึ้นในสมัยเอโดะเคยมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะดินแดนของตระกูลเอจิเซ็น (ชิเงโตมิ) ชิมาสึ ทำให้มีร่อยรอยทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชิมาสึอยู่หลายแห่ง สามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมประวัติศาสตร์ของชิเงโตมิไปพร้อมกับสัมผัสประจุลบของกลิ่มน้ำทะเล, ภูเขา และน้ำตก โดยอยู่ห่างจากถนนหนทางอันคับคั่ง

คอร์สโรแมนติกริวมงได้สิ้นสุดลงแล้ว

ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง มีระยะทาง 5.3 กิโลเมตร เป็นคอร์สที่แวะไปรอบ ๆ บริเวณน้ำตกริวมงดากิ
สามารถเพลิดเพลินกับน้ำตกและป่าไม้ที่แม่น้ำอามิกาเกะงาวะได้ นอกจากนี้ยังสามารถรู้สึกได้ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ถนนหนทางที่ผู้คนในสมัยเอโดะเคยใช้เดินทาง หรือสะพานที่ทอดยาวไปสู่เหมืองทอง
และยังมีจุดชมวิวที่สามารถชื่นชมทิวทัศน์ของบ้านเมืองในคาจิกิ, เกาะซากุระจิมะ และอ่าวคิงโกได้ ทำให้สามารถสัมผัสถึงธรรมชาติ, ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นได้ด้วย

คอร์สโรแมนติกริวมง (คอร์สแบบสั้น) ได้สิ้

ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง มีระยะทาง 5.3 กิโลเมตร เป็นคอร์สที่แวะไปรอบ ๆ บริเวณน้ำตกริวมงดากิ
สามารถเพลิดเพลินกับน้ำตกและป่าไม้ที่แม่น้ำอามิกาเกะงาวะได้ นอกจากนี้ยังสามารถรู้สึกได้ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ถนนหนทางที่ผู้คนในสมัยเอโดะเคยใช้เดินทาง หรือสะพานที่ทอดยาวไปสู่เหมืองทอง
และยังมีจุดชมวิวที่สามารถชื่นชมทิวทัศน์ของบ้านเมืองในคาจิกิ, เกาะซากุระจิมะ และอ่าวคิงโกได้ ทำให้สามารถสัมผัสถึงธรรมชาติ, ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นได้ด้วย

คอร์สนาและสวนของคาโมโกได้สิ้

ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง มีระยะทาง 7.9 กิโลเมตร เป็นคอร์สที่เริ่มต้นจากบริเวณศูนย์แลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและผลิตภัณฑ์ชื่อดังของเขตคาโมและไปยังสระน้ำซุมิโยชิ
ที่บริเวณจุดเริ่มต้นเป็นหนึ่งในชุมชนนักรบที่เรียกว่า ฟุโมโตะ ซึ่งแคว้นซัตสึมะได้สร้างขึ้น ในปัจจุบันก็สามารถเห็นร่องรอยของการวางผังเมืองที่เป็นระบบและที่พักอาศัยของนักรบได้
พอออกมาจากคาโมฟุโมโตะซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยของนักรบ ก็จะพบเห็นป่าและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์ที่เหล่านักรบได้ใช้ทำธุรกิจค้าไม้และกระดาษญี่ปุ่น, ทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล รวมถึงสามารถมองเห็นร่องรอยของปากปล่องภูเขาไฟทั้งสองแห่งที่ถูกนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยวิธีต่าง ๆ ทำให้เราสัมผัสได้ถึงความแน่นแฟ้นระหว่างธรรมชาติและผู้คน